Razmislite o ovome:

Bila jednom četiri čoveka po imenu Svako, Neko, Biloko i Niko.
Trebao je da se obavi jedan vrlo važan posao i Svako je mislio da će Neko to da uradi.
Biloko je to mogao da uradi ali Niko nije želeo.
Neko se zbog toga naljutio jer je to bio posao za Svakoga.
Svako je mislio da Biloko može da ga obavi.
Ali Niko nije shvatio da Neko ne želi to da uradi.
Na kraju je svako krivio Nekoga.
Jer, Niko nije učinio ono što je mogao Biloko.
Da li vam se ovakva situacija dešava na poslu, koliko često?

78% zaposlenih svakodnevno “iskaljuje” bes na poslu:
  • Psovanjem, ovo je najčešći način muškaraca
  • Plakanjem, ovo je najčešća reakcija žena
  • Posle izliva besa i muškarci i žene se najčešće povlače

Koliko vremena rasipate u toku dana, gubeći važne i dragocene trenutke koje više nikada ne možete da vratite? Veći deo naših stresova nastaje kao posledica brige o stvarima u budućnosti, od kojih se neke nikada ne dogode. Da li se slažete sa ovim mišljenjem? Možemo da naučimo da doživljavamo stvari tako da nas ne ugrožavaju. Važno je da naučimo sebe i svoje interese, da pri tome ostanemo pristojni i ljubazni u odnosu na druge. Da li znamo na koji način da smanjimo stres na poslu?

Obuka "Upravljanje stresom u biznisu"

Ciljevi obuke:
  • Sticanje znanja o tome šta je stres, prepoznavanje uzroka i posledica stresa na poslu i u životu
  • Sticanje znanja o tome zašto je važno upravljati vremenom, razvijanje i vežbanje tehnika upravljanja vremenom
  • Razvijanje strategija i tehnika za jačanje sopstvenih kapaciteta za prevenciju, ublažavanje i redukciju stresa

PRVI DAN
1. Šta je stres?
2. Šta sve izaziva stres?
3. Izvori stresa na poslu
4. Profesionalno sagorevanje – "burnout" sindrom
5. Kako smanjiti stres na poslu?
    
DRUGI DAN
1. Šta je upravljanje vremenom?
2. Kako i kada gubimo vreme?
3. Tehnike i strategije upravljanja vremenom

TREĆI DAN
1. Lični obrazac za prevladavanje stresa
2. Anti-stres tehnike i strategije

Termin: 25. april 2020. god.Pogledajte još

Emocionalna inteligencija

Gorko se pokajete kada nešto uradite ili kažete pod uticajem besa?
Zbog straha ste propustili priliku na poslu ili u privatnom životu?
Zažalite kada u afektu pošaljete e-mail?

Voditelj: Smiljana Grujić
Termin: odlozeno
Saznajte više

Poslovna komunikacija

Da li je lako reći ono što želimo? I da to bude kratko i jasno, dovoljno razumljivo i razumno, zanimljivo, efikasno, efektno, sadržajno, uočljivo i privlačno. Da li promišljate pre nego što kažete bilo prijatne, bilo neprijatne stvari? Kakav je kvalitet Vaše svakodnevne komunikacije?  

Voditelji: Tatjana Pavlović i Valentina Grbić      
Termin: 15. april 2020. god.
 
Saznajte više

Timski rad

Raditi u grupi i raditi u timu nije isto. Da li znate koja je razlika između tima i grupe? U timu su ciljevi zajednički, a dogovoreni u grupi su pojedinačni i neusaglašeni. Koja je Vaša uloga u timu? Šta kaže Belbinov test? Šta olakšava timski rad?

Voditelji: Tatjana Pavlović i Valentina Grbić     
Termin: 20. april 2020. god.
Saznajte više

Situaciono liderstvo

Da li ste nekad kao rukovodilac razmišljali koliko zaposleni ekonomski doprinose kompaniji? Iznenađuje podatak da oko trećina do polovine zaposlenih ne samo da ne doprinosi profitu kompanije već i ne zarađuje novac koji dobija svakog meseca.

Voditelj: Valentina Rančić 
Termin: 10. maj 2020. god.
Saznajte više

Planiranje karijere

Šta je to karijera i koliko je ona uopšte važna? Da li su posao i karijera isto? Da li karijeru imaju samo uspešni ljudi? Šta ako ste počeli da radite i uvidite da to nije ono što ste želeli? Zašto je karijerno vođenje važno?

Voditelj: Snežana Tomašević
Termin: 15. maj 2020. god.
Saznajte više