Razmislite o ovome:

Koliko promišljate kada se obraćate drugima? Koliko je često komunikacija koju ostvarujete na poslu spontana i neposredna? Koliko želite da doprinesete razumevanju u komunikaciji sa kolegama na poslu? Kako da ostavite pravi utisak na poslovnom sastanku? Šta Vam prija u komunikaciji sa drugima? A šta ne?
  
Razmislite pre nego što krenete na sastanak sa Amerikancima: nikada im nemojte davati poklone, budite tačni, a visit karte ne razmenjujte na sastancima. Sa Arapima nemojte sedeti tako da Vaš gost vidi đonove Vaših cipele, ali nemojte ni pokazivati da ste nestrpljivi na sastanku. Japancima se na poslovnom sastanku ne obraćajte imenom, strogo vodite računa o hijerarhiji i nikada nemojte slati novogodišnje čestitke na kojima preovlađuje crvena boja. Poslovni ljudi u Francuskoj nerado koriste engleski jezik kao poslovni, dok je kod Nemaca tačnost uvek u prvom planu, a Italijani, Grci i Španci ne insistiraju na formi i tačnosti.

Obuka "Poslovna komunikacija"


Ciljevi treninga:
  • Upoznavanje učesnika sa osnovnim pravilima, principima i vrstama komunikacije
  • Suočavanje učesnika sa osnovnim preprekama u komunikaciji i razvijanje ličnih strategija za njeno poboljšanje
  • Upoznavanje učesnika sa principima poslovne komunikacije i poslovnog bontona
  • Razvijanje strategija za prevazilaženje problemskih stuacija u poslovnoj komunikaciji


PRVI DAN
1. Šta je komunikacija i kako se odvija?
2. Vrste komunikacije
3. Karakteristike (ne)uspešne komunikacije
4. Faktori koji utiču na uspešnost u komunikaciji
5. Prvi utisak u komunikaciji

DRUGI DAN
1. Aktivno slušanje
2. Asertivnost
3. Neverbalna komunikacija

TREĆI DAN
1. Konflikti u poslovnoj komunikaciji - strategije komunikacije sa teškim ljudima
2. Javni nastup - veštine prezentovanja
3. Poslovni bonton

Termin: 15. april 2020. god.
Pogledajte još

Emocionalna inteligencija

Gorko se pokajete kada nešto uradite ili kažete pod uticajem besa?
Zbog straha ste propustili priliku na poslu ili u privatnom životu?
Zažalite kada u afektu pošaljete e-mail?

Voditelj: Smiljana Grujić
Termin: odlozeno
Saznajte više

Timski rad

Raditi u grupi i raditi u timu nije isto. Da li znate koja je razlika između tima i grupe? U timu su ciljevi zajednički, a dogovoreni u grupi su pojedinačni i neusaglašeni. Koja je Vaša uloga u timu? Šta kaže Belbinov test? Šta olakšava timski rad?

Voditelji: Tatjana Pavlović i Valentina Grbić     
Termin: 20. april 2020. god.
Saznajte više

Upravljanje stresom u biznisu

Jako ste uznemireni. Nervira vas svaka sitnica. Postali ste zaboravni. Niste u stanju da razmišljate trezveno i logično. Osećate umor i iscrpljenost. Ovo su znaci koji ukazuju da se nalazite u ozbiljnom problemu koji nazivamo STRES.

Voditelji: Tatjana Pavlović i Valentina Grbić    
Termin: 25. april 2020. god.
Saznajte više

Situaciono liderstvo

Da li ste nekad kao rukovodilac razmišljali koliko zaposleni ekonomski doprinose kompaniji? Iznenađuje podatak da oko trećina do polovine zaposlenih ne samo da ne doprinosi profitu kompanije već i ne zarađuje novac koji dobija svakog meseca.

Voditelj: Valentina Rančić 
Termin: 10. maj 2020. god.
Saznajte više

Planiranje karijere

Šta je to karijera i koliko je ona uopšte važna? Da li su posao i karijera isto? Da li karijeru imaju samo uspešni ljudi? Šta ako ste počeli da radite i uvidite da to nije ono što ste želeli? Zašto je karijerno vođenje važno?

Voditelj: Snežana Tomašević
Termin: 15. maj 2020. god.
Saznajte više